1. Ασφαλίστε την κράτηση

Για να εξασφαλίσετε μια κράτηση, η Εταιρεία γνωστή ως “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ” απαιτεί μια συμπληρωμένη φόρμα κράτησης και την απαραίτητη κατάθεση ή πλήρη πληρωμή πριν από την έναρξη της δραστηριότητας ή της περιοδείας. Οι πελάτες που κάνουν κράτηση μέσω τηλεφώνου, στον ιστότοπο ή μέσω e-mail θα θεωρείται ότι έχουν υπογράψει τη δήλωση στη φόρμα κράτησης και έχουν συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους:

 • Έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους Κράτησης και τις σελίδες γενικών πληροφοριών που περιέχονται στο φυλλάδιο και στον ιστότοπό μας.
 • Εκτιμούν, εκ μέρους όλων των ατόμων που περιλαμβάνονται στην κράτησή τους, τους κινδύνους που ενέχονται σε δραστηριότητες περιπέτειας.
 • Αυτοί ή οποιοσδήποτε άλλος στην κράτηση δεν υποφέρει (ή έχει υποστεί ποτέ) από προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση που μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν ενεργά στην περιοδεία.
 • Το άτομο που υπογράφει, ή θεωρείται ότι υπογράφει, το συνημμένο έντυπο κράτησης (το οποίο ενσωματώνει αυτούς τους όρους) εγγυάται ότι αυτός / αυτή έχει την πλήρη εξουσία να το πράξει εκ μέρους όλων των προσώπων των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται σε αυτό, και επιβεβαιώνει ότι όλα αυτά τα άτομα είναι πλήρως γνωρίζουν και αποδέχονται αυτούς τους όρους. Η κράτηση γίνεται αποδεκτή και γίνεται οριστική μόνο από την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία στέλνει email επιβεβαίωσης.
 1. Πληρωμή των Περιηγήσεων και των Δραστηριοτήτων

Το υπόλοιπο όλων των οφειλόμενων χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων, πρέπει να καταβληθεί στη SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ το αργότερο μία ημέρα πριν από την αναχώρηση για εκδρομές συμμετοχής στο γκρουπ και 15 ημέρες πριν για όλες τις ιδιωτικές και εταιρικές εκδηλώσεις.

 1. Εάν ακυρώσετε την κράτησή σας

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει, θα επιβληθούν χρεώσεις ακύρωσης. Αυτά υπολογίζονται από την ημέρα που η γραπτή ειδοποίηση λαμβάνεται από τη “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ.” ή ο αντιπρόσωπός τους ως ποσοστό της συνολικής τιμής εκδρομής, όπως φαίνεται συν τυχόν επιπλέον χρεώσεις, ή η μη επιστρεπτέα κατάθεση, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο:

 • 15 και περισσότερες ημέρες πριν από την αναχώρηση – κράτηση κατάθεσης
 • 14-3 ημέρες πριν την αναχώρηση – 50%
 • Λιγότερο από 2 ημέρες πριν από την αποτύπωση – 100%
 1. Ασφάλιση ταξιδιού και ακύρωσης

Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση επαρκούς προσωπικής ταξιδιωτική ασφάλισης. Η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλους τους πελάτες, ενώ σε μια εκδρομή που διοργανώνεται από το “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ” οι πελάτες μαζί με την προσωπική τους περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών, είναι πάντα με δική τους ευθύνη. Οι πελάτες είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη ρύθμιση της δικής τους ασφάλισης και τη διασφάλιση της κατοχής ιδιωτικής Ταξιδιωτικής Ασφάλισης με προστασία για όλη τη διάρκεια της περιοδείας σε σχέση με τουλάχιστον ιατρικά έξοδα, τραυματισμό, θάνατο, επαναπατρισμό, ακύρωση και περικοπή, με επαρκή οφέλη . Οι πελάτες που κάνουν τις δικές τους ρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν ρήτρες αποκλεισμού που να περιορίζουν την προστασία για τον τύπο των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην περιοδεία τους. Είτε οι πελάτες επιλέγουν να λάβουν Ταξιδιωτική Ασφάλιση μέσω της Εταιρείας, του αντιπροσώπου της Εταιρείας είτε μέσω των δικών τους ανεξάρτητων ρυθμίσεων, οι πελάτες πρέπει να βεβαιωθούν ότι οποιαδήποτε τέτοια ασφάλιση είναι αυτό που χρειάζονται και οι πελάτες πρέπει να κανονίσουν συμπληρωματική ασφάλιση, εάν χρειάζεται. Η εταιρεία SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε πρόβλημα υγείας που συμβαίνει από την αναχώρηση έως την επιστροφή του σκάφους. Οι άνθρωποι της εταιρείας δεν έχουν καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά των πελατών.

 1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Περιορισμένη ασφάλιση κατέχει ο χειριστής. Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ενδέχεται να μην υπάρχει πολιτική που να καλύπτει την ευθύνη της Εταιρείας έναντι των πελατών της για θάνατο, τραυματισμό, ζημία ή απώλεια που συμβαίνει οπουδήποτε στον κόσμο. Ο πελάτης αναγνωρίζει επίσης συγκεκριμένα ότι σε σχέση με την ευθύνη επιβατικών ατυχημάτων, αυτή η κάλυψη μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη ή να μην υπάρχει καθόλου. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ.” έχει λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία της ευθύνης της. Αν και η  “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ.” διατηρεί διάφορες ασφάλειες, αυτή η προϋπόθεση δηλώνει ότι ο πελάτης πρέπει να αναλάβει ότι δεν καλύπτεται από το “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ.” ασφαλιστήριο συμβόλαιο, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης αστικής ευθύνης, για θάνατο, τραυματισμό, ζημιά ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια.

Επίσης η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πτώση από το σκάφος ή οτιδήποτε συμβεί εν ώρα κολύμβησης του επιβάτη.

 1. Συμμετοχή σε περιοδείες και δραστηριότητες

Οι πελάτες συμφωνούν να αποδέχονται την εξουσία και τις αποφάσεις των υπαλλήλων, των ηγετών και των πρακτόρων της Εταιρείας ενώ ταξιδεύουν με την Εταιρεία. Η εταιρεία για παράδειγμα δεν ενθαρρύνει και είναι αντίθετη για το κολύμπι οποιουδήποτε πελάτη μετά το φαγητό ή το ποτό που προσφέρουμε και ο πελάτης είναι απολύτως υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του. Η εταιρεία επίσης δεν εγκρίνει τη συμπεριφορά του πελάτη να κολυμπά από το σκάφος ή να προσπαθεί να ανέβει στο σκάφος από τη θάλασσα λόγω των κινδύνων λόγω του κινητήρα. Εάν, κατά τη γνώμη αυτών των προσώπων, η υγεία, το επίπεδο φυσικής κατάστασης ή η συμπεριφορά του πελάτη οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά την αναχώρηση φαίνεται πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή, άνετη ή ευτυχισμένη πρόοδο μιας περιοδείας, ο πελάτης μπορεί να αποκλειστεί από το σύνολο ή μέρος του περιοδεία χωρίς επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση. Σε περίπτωση κακής υγείας, η Εταιρεία μπορεί να προβεί σε ρυθμίσεις που κρίνει σκόπιμο και να ανακτήσει τα έξοδα από τον πελάτη. Εάν ένας πελάτης διαπράξει παράνομη πράξη, ο πελάτης μπορεί να αποκλειστεί από την περιοδεία και η Εταιρεία θα παύσει να έχει ευθύνη έναντι αυτών. Εάν επηρεάζεστε από μια κατάσταση, ιατρική ή άλλη, που μπορεί να σας επηρεάσει ή να επηρεάσει την απόλαυση άλλων ατόμων ή την ενεργό συμμετοχή στην περιοδεία, πρέπει να μας ενημερώσετε κατά τη στιγμή της κράτησης Δεν θα δοθεί επιστροφή χρημάτων για τυχόν αχρησιμοποίητες υπηρεσίες.

 1. Εάν αλλάξουμε την περιοδεία ή τη δραστηριότητά σας

Ενώ το “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ” θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να λειτουργήσει όλες τις περιηγήσεις όπως διαφημίζονται, μπορεί να γίνουν εύλογες αλλαγές στο δρομολόγιο όπου κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο από το “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ.” διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο ή / και τον ιστότοπο πριν από την πραγματοποίηση μιας κράτησης. Εάν είναι γνωστή σε μας μια σημαντική αλλαγή, ο πελάτης θα ενημερωθεί κατά τη στιγμή της κράτησης, διαφορετικά “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ” θα ενημερώσει τον πελάτη το συντομότερο δυνατό εάν υπάρχει χρόνος πριν από την αναχώρηση. Ο ορισμός μιας σημαντικής αλλαγής θα εξαρτηθεί από την ατομική περιοδεία και τις περιστάσεις. Όταν γίνει μια σημαντική αλλαγή, ο πελάτης θα έχει την επιλογή να αποδεχτεί την αλλαγή των ρυθμίσεων, να αγοράσει μια εναλλακτική περιοδεία ή να ακυρώσει την περιοδεία και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων.

 1. Εάν ακυρώσουμε την περιοδεία ή τη δραστηριότητά σας

Η “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ” διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια περιοδεία σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν θα ακυρώσει μια περιοδεία λιγότερο από 3 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός από ανωτέρα βία, ενοποίηση ή την αποτυχία του πελάτη να πληρώσει το τελικό υπόλοιπο. Εκτός αν ο πελάτης δεν καταβάλει το τελικό υπόλοιπο, το “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ”, μετά την ακύρωση, θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχουν καταβληθεί, εμβολιασμούς ή συναφή κόστη ή θα προσφέρει μια εναλλακτική περιήγηση. Η ανωτέρα βία είναι πόλεμος, απειλή πολέμου, ταραχές, αστικές διαμάχες, βιομηχανικές διαφορές, τρομοκρατικές δραστηριότητες, φυσικές ή πυρηνικές καταστροφές, πυρκαγιές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τεχνικά προβλήματα ή προβλήματα συντήρησης με τις μεταφορές, αλλαγές που επιβάλλονται από τον επαναπρογραμματισμό ή την ακύρωση πτήσεων από μια αεροπορική εταιρεία, περιορισμοί ακτοφυλακής ή άλλα παρόμοια γεγονότα πέρα ​​από τον έλεγχο της “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ”. Η ενοποίηση αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε περιοδεία εξαρτάται από έναν ελάχιστο αριθμό ατόμων που συμμετέχουν. Το “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ” δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ποινές που σχετίζονται με τη σύνδεση αεροπορικών ναύλων, σε περίπτωση αλλαγής σε ώρα αναχώρησης, ημερομηνία ή ακύρωση.

 1. Η ευθύνη μας για την περιοδεία και τη δραστηριότητά σας

Οι κρατήσεις πελατών γίνονται δεκτές με την κατανόηση ότι εκτιμούν τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η περιπέτεια και ότι πραγματοποιούν τις περιηγήσεις, τα ταξίδια ή τις αποστολές που εμφανίζονται στα προγράμματά μας με δική τους βούληση. Λόγω πολιτικών και πολιτιστικών διαφορών, καθώς και γενικά πιο δύσκολων φυσικών συνθηκών, το ταξίδι σε πολλές περιοχές του κόσμου συνεπάγεται κινδύνους άλλους από αυτούς που αναλαμβάνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Η “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ” και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες εργάζονται με εξαιρετική σημασία για την ασφάλεια των πελατών. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να συνειδητοποιήσουν οι πελάτες ότι είναι υπεύθυνοι για την ευαισθητοποίησή τους (μέσω συμβουλών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κυβερνητικών τουριστικών γραφείων και άλλων πηγών πληροφοριών) για τους κινδύνους που ενέχονται, και είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεών τους ανάλογα. Δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων για τυχόν αχρησιμοποίητες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή. Η “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ.” δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις, αποκλίσεις ή αποστολές από οποιαδήποτε περιοδεία που προκαλείται από περιστάσεις πέραν του εύλογου ελέγχου της, ούτε για τυχόν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες. Η “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ” δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποζημίωση των πελατών για τα σχετικά έξοδα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της κράτησής τους. “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ.” ενεργεί μόνο ως εταιρεία βάσει δραστηριοτήτων για τους ιδιοκτήτες, εργολάβους, προμηθευτές μεταφορών και τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης / πράκτορες ή / και άλλες συναφείς ταξιδιωτικές υπηρεσίες που παρέχονται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για πρόσθετα έξοδα, ωστόσο, που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από ενέργειες ή παραλείψεις τέτοιων ανεξάρτητων μερών, ατυχήματα, απώλεια ή ζημία σε πρόσωπο ή περιουσία, καθυστερήσεις, αποτυχίες μεταφοράς, απεργίες, πόλεμος, ανωτέρα βία, πράξεις του Θεού κ.λπ., επί των οποίων δεν έχει κανέναν έλεγχο. Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται από το “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ” υπόκεινται σε τυχόν ειδικούς όρους που επιβάλλονται από τον προμηθευτή αυτών των υπηρεσιών. “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ.” δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που αναλαμβάνεται από τον πελάτη που διοργανώνεται ανεξάρτητα από το “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ.” ενώ σε περιοδεία. “SOUTHCRETERIDE.COM ΙΚΕ” δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε περίσταση που προκύπτει σύμφωνα με τη συμφωνία που συνίσταται από την αποδοχή αυτών των όρων από τον πελάτη .